BARNKONVENTIONEN

Den 1 januari blev barnkonventionen lag i Sverige och då undrar man ju vad detta kan innebära för barn och ungdomar i vårt land. Anledningen till att jag skriver ungdomar är att man enligt konventionen är barn upp till 18 års ålder.

Vi är ett land som på många områden är mycket barnvänligt. Vi är till exempel det land i världen som har flest lekplatser för barn per capita, och föräldrar i Sverige har en jämförelsevis lång föräldraledighet. Vi vet att barnen är viktiga.

När jag läser konventionstexten är det mest självklara rättigheter och skydd för barnet som kommer upp. Den är välskriven och ger barnet ett bra skydd, men det är några småsaker och en stor fråga som jag hakar upp mig på. Ett riktigt bombnedslag utifrån min synvinkel. Vi återkommer till detta senare.

Artikel 3 säger att barnets bästa alltid ska beaktas. Men det är ju toppen! Frågan är bara vem som är mest lämpad att bedöma vad som är barnets bästa. Är barnet, föräldrarna eller myndigheter bäst på den bedömningen? Det framgår inte tillfredsställande med tanke på att vi alla är olika individer och det som är bäst för dig är kanske inte bäst för någon annan.

Sedan har vi ”friheten att utöva sin religion eller tro” vilket är extra viktigt att betona i tider av förföljelse av troende – främst kristna – och då samhället går långt i upprättade av hinder för dem som tror. Det enda som enligt konventionstexten begränsar detta trosutövande är lagen. Det är bra så länge som lagen är god, och dåligt när lagen har ont uppsåt. Det finns en religion som uppmuntrar förföljelse eller ännu värre saker gentemot de otrogna, och då är det ju bra att det finns en lag som förbjuder sådana ”trosuttryck”. Men så har vi ju sett att det finns länder som till exempel velat stämpla pingstkyrkor som sekter, och då bidrar lagen till att förtrycka istället.

Men det är ändå artikel 6 som mest fångar min uppmärksamhet.

Där står:

 • Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet.

 • Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

Gäller denna inneboende rätt även ofödda barn? Jag kommer att tänka på ett fall då ett barn föddes levande efter en sen abort. En överläkare försökte rädda barnet och blev starkt kritiserad för det. Kommer Sverige ta barnkonventionen på allvar när vi kommer in på ofödda eller barn som överlever ett abortförsök?

När jag besinnar denna konvention, och främst artikel 6, så blir min första spontana fråga, vad riksdag och regering kommer att vidta för åtgärder för att kunna kringgå denna lag. De kommer vända och vrida på ord och dess betydelse för att slippa följa den konvention de just gjort till svensk lag. De kommer antagligen att laborera med språket och hävda att det inte handlar om ett barn utan ett foster. Jag tänker att själva andemeningen i denna konvention är att skydda och säkerställa barnens mänskliga rättigheter. Om det inte gäller ofödda barn, varför ska den då gälla födda? Det är ju trots allt en människa som håller på att utvecklas, och utvecklas gör vi hela livet.

Jag vill utmana svenska staten att ta detta på allvar så att vi kan sluta upp med det barbari som vi kallar aborter.

Roger Gillberg
Talesperson Lag och rätt

Publicerat i Abort och vår livsbejakande politik, Lag och rätt | Lämna en kommentar

Domenic

För några veckor sedan fyllde Domenic Johansson 18 år. Har du hört det namnet förut? Förmodligen inte, eller så har du hört det en gång i tiden och glömt bort det. Domenic är en pojke som tvångsomhändertogs för tio år sedan av socialtjänsten på Gotland.

Efter att klagomål framförts mot familjen – det handlade bland annat om misstänkt psykisk ohälsa och det faktum att pojken hemundervisats och ansågs isolerad – ingrep socialtjänsten brutalt den 25 juni 2009. Familjen – pappa Christer, mamma Annie och Domenic – satt då på ett flygplan som skulle föra dem till Annies hemland Indien, där de hade bestämt sig för att börja ett nytt liv tillsammans. Socialtjänsten hade tagit hjälp av polisen som stormade in i planet och skiljde Domenic från sina föräldrar med tvång. Han flögs till en jourfamilj i Visby medan föräldrarna lämnades kvar, förtvivlade, utan sin son. Rigorösa begränsningar i umgänget infördes, och föräldrarna fick bara träffa sonen var femte vecka under övervakning. Trots att man kunde visa resultat från läkarundersökningar som visade att Christer var psykiskt frisk, och att Dominics journal berättade att pojken utvecklades normalt, vägrade socialtjänsten att lämna tillbaka barnet till föräldrarna. En lång och tyvärr fruktlös kamp följde, som vi inte kan redogöra för i detalj här. Fallet uppmärksammades också utanför Sveriges gränser, bland annat i Indien och USA.

Nu när tio år har förflutit kan det vara på sin plats att hedra den här drabbade familjen genom att reflektera över det som hänt och hur det kunde ha undvikits. Vi kan inte göra det gjorda ogjort, men vi kan jobba för att det inte ska hända igen.

Det är lätt att sätta fokus på pojkens föräldrar skulle ha gjort si och så. Kanske, kanske inte. Även om det funnits något som kunde betraktas som missförhållanden – vilket socialtjänsten inte kunnat bevisa – är frågan man måste ställa sig vilka åtgärder som är rimliga och proportionerliga. Att skilja ett litet barn från dess föräldrar i en polisinsats just den dag de är på väg mot sitt stora äventyr i livet? Att förbjuda en mor att träffa sin minderårige son under nio* års tid?  Är det någon människa vid sunda vätskor som menar att det är en rimlig åtgärd att vidta för eventuella smärre missförhållanden i ett kärleksfullt och tryggt hem? Är det inte snarare åtgärder som passar bättre för terrorister och grovt kriminella?

Vi säger gärna att Sverige är ett humant land. Vi protesterar gärna mot andra länder som praktiserar dödsstraff och inhumana bestraffningar. Men den svenska staten kan utsätta föräldrar för ett straff som är grymmare än någon fysisk tortyr och, skulle en del säga, kanske grymmare än döden – nämligen att med våld skilja barnen från föräldrarna.

Dessutom är det oerhört svårt för medborgaren att få rätt mot staten. Socialen gömmer sig bakom sekretess. Personer som protesterar kraftigt eller gör motstånd på olika sätt – en helt naturlig reaktion när någon tar ifrån en det käraste man har – klassas som icke samarbetsvilliga, vilket förstör deras framtida möjligheter att återförenas med barnen. Tjänstemän som gjort fel kan inte ställas till svars och familjernas fri- och rättigheter kan inte garanteras. Är detta värdigt en rättsstat?

Bakom systemen, och bakom medborgarnas oförmåga att protestera, finns tankar och uppfattningar som påverkat vårt samhälle i åratal. En sådan idé, i grunden socialistisk, är att barn inte tillhör familjerna utan är någon slags statlig egendom. Föräldrars rätt att själva fostra och utbilda sina barn är kraftigt begränsad och betraktas rent av som något suspekt. En annan inverkande faktor är likriktningen i tänkandet och misstänksamheten mot det avvikande. Du får inte vara annorlunda i Sverige! Du får inte göra saker på ett annat sätt eller tänka annorlunda än vad samhället (läs staten) föreskriver. Om du gör det betraktas du inte som en tillgång och inspiration utan som ett hot.

Vi vill införa en rad åtgärder för att skärpa familjernas fri- och rättigheter i Sverige. Det handlar bland annat om att återinföra tjänstemannaansvaret, stärka rättsskyddet och reformera socialtjänstens verksamhet. Vi vill också att alla som på olika sätt kommit till skada i statens vård (på institutioner och i fosterhem) ska garanteras ersättning, oavsett när övergreppen skedde. Vi tror att detta är alldeles nödvändigt för att komma till rätta med en lång historia av missförhållanden och rättsövergrepp.

Men det finns också en sfär som man inte kan verka inom politiskt, och det är just på tankarnas domän. Vi har genom utbildning och uppfostran skolats in i ett tänkesätt som gör att vi kan ha grova missförhållanden under näsan men inte se dem. Det är dags för oss att vakna. Börja se på dig själv och andra som fria människor. Du är inte statlig egendom. Din familj är inte statlig egendom.

Nu är Domenic myndig och fri att träffa sina föräldrar och ge sin version av historien. Har separationen orsakat sår som inte kan läkas? Är de för evigt främlingar för varandra? Finns det en väg till återförening och normala familjerelationer? Vi vet inte, men vi hoppas och ber att den här familjen går en ljusare framtid till mötes.

Annette Westöö & Maria Brodd Hemmelin

 

*Totalt besöksförbud råder sedan 2010.

https://www.varldenidag.se/nyheter/fallet-dominic-uppe-i-hovratten/cbblkz!WNEj512sTz6ftsTSDKb1Fw/

http://dominicjohansson.blogspot.com/

https://www.nkmr.org/en/import/92-all-case/all-swedish-case/gotlandsfallet/2224-dominic-johansson-case-indias-media-awakes

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kristna Värdepartiets eftervalsanalys EU-valet 2019 – ordföranden reflekterar

Kristna Värdepartiet har kommit för att stanna. Vi hade inte några kortsiktiga förhoppningar om att kunna förändra svensk politik. Kanske vår främsta motivation var att skapa ett politiskt alternativ som vi som grundade partiet kunde rösta på med samvetet i behåll. Men vi hade förstås ambitionen att långsiktigt forma ett livskraftigt och tydligt parti grundat på kristna värderingar.

Om man har denna långsiktiga ambition måste man vara beredd på mycket slit. Man måste vara inställd på att inte ge upp. Det är ungefär som ett maratonlopp. Startar man ett maratonlopp som om det vore ett 100-meterslopp, så kommer man snabbt ge upp.

Detta långsiktiga perspektiv är kanske den främsta anledningen till att vi vill ställa upp i alla reguljära val i Sverige. Vi vill säga till oss själva och alla våra potentiella väljare (och alla andra också för den delen) att vi har kommit för att stanna. Därför ställer vi upp i alla val även om alla realistiska bedömningar säger att vi inte kommer att få något mandat i just detta val.

Ett annat skäl till att vi ställer upp i alla reguljära val är precis samma skäl till att svenska försvarsmakten har repövningar. Vi måste kontinuerligt träna och bygga vår ”val-apparat”.

Ett tredje skäl är att ingen röst på Kristna Värdepartiet är bortkastad även om vi inte får något mandat i just detta val. Betrakta tre av de partier som i relativt modern tid kommit in i riksdagen: Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Tiotusentals (ja om inte hundratusentals) svenskar ”kastade bort” sina röster på något av dessa partier innan de kom in i riksdagen. Var det bortkastade röster? Ja kortsiktigt, men inte långsiktigt. Utan dessa tusentals ”bortkastade röster” hade inget av dessa partier funnits i riksdagen idag. Utan dessa ”bortkastade röster” hade Miljöpartiet inte haft regeringsmakten. Vad som anses ”bortkastat” är en fråga om perspektiv. Det enda realistiska för oss i Kristna Värdepartiet (precis som för MP, KD och SD medan de också var småpartier) är att ha ett större perspektiv. Ett litet perspektiv är helt enkelt uteslutet eftersom det faktiskt är verklighetsfrånvänt. Det bortser från den verkligheten att ett litet parti faktiskt KAN komma in i Riksdagen om man inte ger upp. Men då måste man göra insatser nu, med framtiden i sikte.

Vad kan vi då säga om vårt valresultat detta EU-val 2019? Låt oss börja med KV:s valhistorik:

 • EU-valet maj 2014 – 307 röster (<0,01%) (Valdeltagande 51%)
 • Riksdagsvalet sept 2014 – 3553 röster (0,06%) (Valdeltagande 86%)
 • Riksdagsvalet sept 2018 – 3202 röster (0,05%) (Valdeltagande 87%)
 • EU-valet maj 2019 – 1596 röster (0,04%) (Valdeltagande 55%)

Det första val vi deltog i var EU-valet 2014. Då fick vi 307 röster. Detta EU-val 2019 fick vi 1596 röster. Det är en ökning med mer än 400%. Betraktat i det ljuset är detta en enorm framgång.

Men jämför vi med det stöd vi fick i riksdagsvalen 2014 och 2018 är valresultatet i detta EU-val en besvikelse.  Vi hade behövt 917 röster till för att komma upp till 0,06% och 497 röster för att komma upp till 0,05%. (Tittar man bara på antalet röster så tar man inte hänsyn till att valdeltagandet i EU-valen är avsevärt lägre än i riksdagsvalen. Därför jämför jag procentsatserna istället.) I det avseendet tyder detta val på minskat stöd för oss. Men då måste man komma ihåg att folk tänker annorlunda kring ett EU-val jämfört med ett riksdagsval. Här är några relevanta faktorer:

 • Man kan tycka att KV:s frågor och politik känns mer relevant i svensk politik jämfört med EU-politiken. EU tar exempelvis inte ställning i abortfrågan utan har lagt den frågan på respektive nation att bestämma över.
 • Man kan tänka att andra partier lyckas bra att på EU-nivå stå upp för kristna värderingar, exempelvis gör man kanske DN:s tolkning av Adaktussons röstande i abortfrågan (dvs att man tror att Adaktusson är en abortmotståndare i smyg – vilket han själv förnekar!)
 • Ganska många bibeltroende eller konservativt kristna är mycket EU-skeptiska och kan tycka att KV inte ens borde ställa upp i EU-val.

Att ett EU-val inte känns lika viktigt kan vara en förklaring till varför vi fått färre röster. Det kan också vara en förklaring till varför det varit svårare att mobilisera våra egna medlemmar och sympatisörer till att sprida information och lägga ut valsedlar. Vi tror att vi faktiskt går miste om en hel del röster därför att personer som tänkt rösta på oss väljer ett annat parti när det inte hittar våra valsedlar i vallokalen.

Inför valet 2022 måste vi göra allt som står i vår makt att hitta tillräckligt med folk för att få ut våra valsedlar i alla vallokaler. Vi bör också satsa på att få upp valaffischer i åtminstone 100 kommuner. I möjligaste mån måste vi signalera vår intention, nämligen att vi har ambitionen att vara ett seriöst politiskt parti. För att lyckas skicka den signalen är valsedlar och valaffischer ett minimum.

Inför valet 2022 bör vi också storsatsa i ett antal kommuner där vi försöker få mandat i kommunfullmäktige. Vi bör redan nu arbeta på att hitta 5-10 kommuner där vi har villiga och kompetenta kandidater och där vi satsar på att utveckla en kommunalpolitik byggd på tydliga kristna värderingar. Inför valet 2022 behöver vi också bygga upp en rejäl val-fond så att vi har råd med alla de satsningar som behöver göras.

Min slutsats av detta val är: Detta var en förberedelse för valet 2022. Låt oss lära oss av de områden där vi brister, åtgärda det och sedan göra ett så bra val 2022 som vi någonsin kan.

Till sist vill jag rikta ett gigantiskt stort tack till alla er som slitit med valsedelsdistributionen utöver landet. Ni är guld värda! TACK!

ljk

Mats Selander
Ordförande Kristna Värdepartiet

Publicerat i Sverige och världen | Lämna en kommentar

Skydda Europas judar

man-3274012_1920

Europas judar är under attack. Judar misshandlas och hånas på öppen gata. Synagogor vandaliseras. Judiska gudstjänster och firanden av judiska högtider måste hårdbevakas av polis. Många är vittnesmålen från judar om att man inte längre vågar visa sig i kippa eller med en davidsstjärna runt halsen. Detta sker inte i avlägsna hålor på landsbygden i Europas periferi,  utan i de ledande europeiska länderna, i städer som Paris och Berlin. I Frankrike, säger president Macron själv, är situationen för judar sämre nu än den varit någon gång sedan andra världskriget. I Tyskland ökade antalet antisemitiska händelser och våld mot judar under 2018, och Judiska centralrådets ordförande hävdade redan 2017 att judiskt liv i landet bara är möjligt under polisskydd. Även i Storbritannien var 2018 ett ”rekordår” när det gäller antalet antisemitiska händelser – mer än 100 i månaden.

Här uppe i Sverige är situationen inte bättre. Malmö har blivit ett skräckexempel, men även i andra städer i Sverige har vi sett mycket av både verbala och fysiska attacker mot judar. Många judar ser tyvärr ingen annan utväg än att lämna landet.

Hatet kommer från olika politiska och religiösa håll men hämtar näring från ungefär samma antisemitiska mylla. Vissa lögner om judarna verkar aldrig dö och dyker upp i vitt skilda sammanhang i olika skepnader. Sådant kommer förstås från de övervintrade nazisterna och vit makt-rörelsen.  Men antisemitismen dyker även upp bland etablerade politiker som hos Jeremy Corbyn och hans Labourparti, lätt förklädd men helt igenkännbar. Gränserna för vad man kan säga och komma undan med töjs bit för bit.

Samtidigt går det inte att förneka att en stor del av dagens antisemitism har kommit med invandringen – främst den muslimska invandringen. Det är väl egentligen inte förvånande. Om stora mängder människor som i sina hemländer matats med propaganda mot judar flyttar in i Europa är det inte konstigt att antisemitism och antijudiska attacker ökar i de europeiska länderna. Särskilt inte om en stor del av de inflyttade är unga män, och i synnerhet inte om propagandan tillåts fortsätta på europeisk mark, vilket inte alls är ovanligt. Här kan det vara värt att notera att en del av den antisemitism som kommer från Mellanöstern hämtat inspiration från europeiska källor. Sion Vises protokoll, en tsarrysk fabrikation från sekelskiftet som beskriver en judisk världskonspiration, är till exempel en populär skrift i arabländerna. Sådant tankegods som vi hoppades att vi hade lämnat bakom oss kommer nu tillbaka med full kraft från utanför Europas gränser.

Vår behandling av våra judiska minoriteter kan fungera som en termometer, och vi kan bara konstatera att Europa har svår feber.

Vi behöver mer tolerans. Vi behöver också mindre tolerans.

Vi behöver mer tolerans mellan människor. Det är inte den sorts ”tolerans” som betyder att man ska bejaka alla slags påfund,  aldrig dra gränser, tycka som alla andra, slänga sig med progressiva floskler och vifta med regnbågsflaggor. Jag menar den sortens tolerans som är nära besläktad med civilisation, en inställning som hjälper oss att leva sida vid sida i vardagen. Fast den andre skiljer sig från mig vad gäller tro, kultur, etnicitet och åsikter – fast den andre, enligt mig kanske har fel på alla punkter – så kan jag visa den människan respekt. Aktningen för människors värdighet och frihet, förmågan att skilja på sak och person – det behöver vi mycket av.

Samtidigt behöver vi mindre tolerans. Vi behöver dra gränser och skydda gränser, i alla bemärkelser.  Melanie Phillips skriver om paradoxen i vårt moderna samhälle:

We tell ourselves that we stand for human rights, freedom, democracy, tolerance – and yet we also tell ourselves that we cannot uphold those rights, because to prefer one culture over another is racist or xenophobic, even if the culture  being so preferred is our own. So a liberal society by definition cannnot defend itself but, in the interest of equality, must apparently accept its own obliteration.

Man kan inte vara tolerant mot ondska. De ideologier som vill förstöra våra samhällen och förklarar krig mot allt vi står för måste bekämpas. De som söker sig till Europa med ont i sinnet måste stoppas. De som uppmanar till hat och våld måste uppmärksammas och lagföras. De som vandaliserar, misshandlar och dödar måste straffas. Hårt. Det är inte barbariskt. Det är  att försvara vår civilisation.

Vi är för att de europeiska länderna – alla europeiska länder, inte bara de som är med i EU – samarbetar kring frågor som berör oss alla. Hoten mot Europas judar är definitivt en av dessa. Nu är det tid att handla.

a

Annette Westöö

Nr. 2 på EU-listan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

EU-val

59898359_365497710744446_2610593530392870912_n

Kristna Värdepartiet ställer upp i EU-valet.

Vår Europapolitik från partiprogrammet (scrolla ner).

Ordförande Mats Selander talar om vår EU-politik.

Vår EU-lista.

Vår flyer inför EU-valet.

Allmän information om EU-valet.

Viktigt! Du kan använda en blank valsedel för att rösta på oss. Skriv Kristna Värdepartiet på valsedeln, och använd för säkerhets skull inledande versaler i båda orden.

Här finner du mer information om hur du röstar med blank valsedel.

Publicerat i Sverige och världen | Lämna en kommentar

Tillbaka till framtiden, EU!

map-3473166_1920

Om EU ska ha en framtid så måste det förändras. Ett EU som allt mer centraliseras, och som sakta men säkert tar över allt mer makt från Europas länder, har ingen framtid och förlorar legitimitet hos allt fler medborgare. När makt centraliseras till ett fåtal människor blir den korrumperande och utgör därmed en fara för demokratin.

Den sociala ingenjörskonst som EU sjösatt, skapar ett socialistiskt Europa, där människors inflytande över sina egna liv inskränks och friheter krymps. Ska EU ha någon framtid måste vi tillbaka till ett EU som är begränsat till att skydda EU-medborgares grundläggande fri- och rättigheter, och främja handel och gemenskap mellan länder.

 • Rätten till liv måste skyddas från konceptionen fram till en naturlig död
  Det mänskliga livet startar vid konceptionsögonblicket, därefter är det en pågående utveckling fram till den naturliga döden.
 • Sätt stopp för pedofili 
  De nätverk av pedofiler som återfinns i samhällets ALLA skikt ska avslöjas och lagföras. Detta arbete bör intensifieras och ges mer resurser.
 • Sätt stopp för trafficking
 • Samvetsfrihet bör införas i hela EU
 • Verka för goda relationer till Israel
 • Tillåt hemskolning
  Det är en mänsklig rättighet att få råda över sina egna barns utbildning. Européer ska inte behöva gå i landsflykt för att få hemundervisa.
 • Skydda och stärk yttrandefriheten
  Yttrandefrihet är grundläggande för en demokrati. Därför är de oacceptabelt att EU anser sig ha rätt att begränsa, försvåra och till och med censurera EU-medborgares yttrandefrihet.
 • Nej till djurtransporter med levande djur
  EU:s överstatliga jordbrukspolitik har bidragit till att långa transporter med levande djur har blivit allt vanligare. Vi bör genom samarbete sätta stopp för detta djurplågeri.
 • Sveriges bör sträva mot att vara självförsörjande när det gäller matproduktion.
  Småskaliga jordbruk är bättre för både människan, djuren och miljön. Gårdsförsäljning av produkter ska underlättas och uppmuntras bl.a  genom ett förenklat regelverk. Vi behöver en levande landsbygd och en ökad inhemsk matproduktion kan vara en steg i denna riktning.

27849309_10155604263843218_1791518865_n

Maria Brodd Hemmelin
Kandidat nr 3 på EU-listan
Talesperson Barnomsorg och Vård & omsorg

.

(Bild överst av Michael Gaida från Pixabay )

Publicerat i Sverige och världen | Lämna en kommentar

Mats Selander talar om KV:s EU-politik

Publicerat i Sverige och världen | Lämna en kommentar

Vi bör självklart själva bestämma över vår migrationspolitik

global-102448_1920Det finns två väldigt tunga skäl till varför vi motsätter oss det nyligen underskrivna FN dokumentet Global compact for migration.

1) Det känns som det är ett hafsverk, trots att många hävdar att det tillkommit efter många år av arbete. Jag skulle vilja höra upphovspersonerna berätta hur de arbetat, vilka direktiv de fått och – framför allt – hur de själva skulle tolkat det om det var de som skulle skriva under dokumentet.

Varför alla dessa motsägelser?

Den största motsägelsen av dem alla är att dokumentet inte ska vara bindande – samtidigt som över 30 punkter börjar med ”Vi förbinder oss….”. Är inte detta förbindande?

2) Den andra anledningen är demokratisk. Vi kan hålla med om flera punkter i dokumentet – men vi vill själva bygga, vi vill själva forma, vi vill själva bestämma över hur vårt land ska styras. Det har vi klarat av förr – och dessutom lyckats hålla oss borta från krig i mer än 200 år. Därför att vi bestämt att inte deltaga. Med all respekt, men detta vill vi fortsätta med.

Det är en skandal att en övergångsregering, utan att först ha förankrat frågan hos befolkningen, skriver under ett sådant avtal. Man kan tydligen spotta sin befolkning i ansiktet – trots att ordet ”demokraterna” finns inbakat i partiets namn.  Varför inte leva upp till namnet i stället? Eller är man rädd att befolkningen inte ska tycka dokumentet är bra? Är man rädd att befolkningen kanske tycker att dokumentet ska förkastas? Eller är man inte intresserad av att veta vad befolkningen tycker?

Vi vill se en konsekvensanalys av att vi i Sverige förbinder oss (?) att jobba i linje med detta migrationsramverk. Och självklart bör dokumentet översättas till svenska, så att envar kan läsa vad som faktiskt står där.

Kära övergångsregering – det är detta som kallas för demokrati.

Ta migrationsdebatten i plenisalen i stället. Stå raka. Lyssna på befolkningen. Lyssna på goda råd. Lyssna på kritik. Ta sedan ansvar – utifrån dessa premisser.

pt

Patrik Tikkanen
Utrikespolitisk talesperson

Publicerat i Sverige och världen | Lämna en kommentar

Kristna Värdepartiet till Världen idag: Förena er med oss i kampen för de ofödda!

handshake-2009183_1920

Lukas Berglund analyserar på ledarplats i Världen Idag (2018-09-20) hur vi i Kristna Värdepartiet har lyckats (eller snarare misslyckats) i valet. Hans slutsats är att vi är kontraproduktiva eftersom vi förmodligen tagit röster från Kristdemokraterna och att detta i praktiken lett till att Lennart Sacrédeus inte kom in i riksdagen. Sacrédeus har enligt Berglund ”drivit på KD i abortfrågan”. Berggren avslutar med orden: ”Det finns anledning för KrVP att utvärdera hur framgångsrik deras strategi har varit.”

Berggrens sätt att resonera är inte konstigt utan följer de vanliga tankebanorna i det politiska spelet. Men vi tänker inte så. Tre ledord kan klargöra skillnaden: Långsiktighet, konfrontation och samvetet.

Långsiktighet: Berggren skriver att KrVP:s strategi är kontraproduktiv ”åtminstone så här långt”. Kortsiktigt kan Berggren ha rätt. Samtidigt är även detta svårbedömt. Vad har KrVP:s existens och abortmotstånd inneburit för skillnad i Sverige? Hur många har vi påverkat i rätt riktning? Har vårt engagemang räddat något liv? Jag vet inte. Det vet inte Berggren heller. Vår specifika strategi att utmana KD, vars ändrade inställning är huvudorsaken till KrVP:s bildande, är svår att skilja från vår blotta existens. Och vår existens kan sammantaget haft en positiv påverkan på svenskt abortmotstånd, även kortsiktigt. Berggren öppnar för att KrVP kan ha en långsiktig roll att fylla. Det är precis det vi tror. Det enda rimliga är att ha långsiktiga mål när det gäller att påverka ett av världens mest sekulariserade länder. Detta borde Berggren hålla med om. Varför då döma ut oss på grundval av ett kortsiktigt perspektiv?

Konfrontation: En annan viktig vattendelare är frågan om konfrontation kontra anpassning. När Martin Luther King kom till en stad var det vanligt att andra svarta medborgarrättsledare klagade och sa ”Kom inte hit, du gör allting bara värre”. Kings svar löd: ”Det måste bli värre innan det kan bli bättre”. Det var inte ovanligt att King fick verbala dolkstick av både vita och svarta som sa sig jobba för samma sak som han. Kings ”strategi” var konfrontation. En kultur som systematiskt förtrycker svarta måste konfronteras. Kings strategi var stark icke-vålds-konfrontation. Han placerade sig således mitt i mellan de som ville undvika konfrontation och de Svarta Pantrarna som förespråkade våld. King menade att de förtryckande krafterna måste utmanas på sätt som inte gick att ignorera, utan att för den skull använda våld. Många som stod på samma sida som King förordade en mjukare linje där man skulle nöja sig med små steg mot ökad rättvisa.

Vi tror att historien visat att King hade rätt. Ondska måste konfronteras, inte tillmötesgås. Vi menar att abortdödandet är en ondska som ingen med ett fungerande samvete borde anpassa sig till, varken etiskt eller politiskt.

Men det är precis vad KD har gjort. KD förordar fri abort och som parti gav man Göran Hägglund sitt stöd när han i egenskap av socialminister liberaliserade svensk abortlag ytterligare och så öppnade Sverige för ”abortturism”. De enda kristdemokrater som i denna fråga är värda vår respekt, är de som går emot partilinjen så tydligt och så konsekvent att de blir marginaliserade i KD (eller allra helst uteslutna). Svensk abortkultur, inklusive KD, måste konfronteras. Sacrédeus med flera vettiga KD:are skulle bli mycket effektivare abortmotståndare om de inte var bakbundna av KD:s abortliberala ställningstagande. Genom att sätta munkavle på sådana som Sacrédeus omintetgör KD en viktig opinionsbildning som annars hade kunnat ske. Den strategi Berggren tycks förorda är ”anpassning”, i sikte att vinna små segrar. Precis så tänkte även Kings vänliga kritiker. Vi tänker inte så.

Samvetet: Skälet till vår konfrontativa ”strategi” är samvetet. Om våra samveten inte förbjöd oss, skulle vi med lätthet kunna acceptera Berggrens resonemang. Men nu är det så att våra samveten förbjuder oss att stödja partier som kan ha rätt i en mängd frågor, men som lagt sig platta inför, och även bejakat, abortdödandet i vårt land. När KD dessutom börjar kompromissa i sin äktenskapssyn har vi ännu svårare att förstå Berggrens försvar av KD.

Vår utgångspunkt i samvetet hamnar också på kollisionskurs med Berggrens pragmatiska och konsekvensetiska resonemang. Berggren beklagar att våra drygt 3000 röster inte lades på KD. Då hade KD fått ett mandat mer och Liberalerna ett mandat mindre. Vi har alla skäl att förmoda att de 3202 personer som röstade på KrVP gjorde det utifrån sina kristna samveten. Men det borde de enligt Berggren inte ha gjort. De borde istället ha röstat på ett parti som bejakar abort och vars företrädare går i Prideparader. För då hade det partiet fått ett mandat mer i Riksdagen. Detta är närmast en skamlig nedvärdering av väljare som följt sina samveten och stått pall för det pragmatiska och sekulariserade tänkande som präglar den politiska diskussionen (och mången chefredaktör). Jag är övertygad om att Berggren innerst inne delar detta samvete, och därför borde glädja sig åt att det åtminstone finns 3000 ”rättfärdiga i landet”. För honom väger ett mandat i riksdagen mer. Nej Lukas. Var tog din kristna analysförmåga vägen?

Journalister i det sekulariserade Sverige har blivit något av experter på att kommentera de dagsaktuella händelserna. Man lär sig spelet med siffror och strategier. Men inget av det är vår utgångspunkt. Vår utgångspunkt är de områden där Sverige kränker rätten, barmhärtigheten och troheten – det viktigaste i Guds lag – och vad våra samveten bjuder oss att göra i ljuset av det. Vårt mål är att långsiktigt konfrontera det onda, stå upp för människovärdet för Jesu minsta, och på så sätt ge röst åt våra samveten. Motarbeta inte det Lukas! Förena dig istället med oss!

 

ljk

Mats Selander
partiordförande

Publicerat i Abort och vår livsbejakande politik | Lämna en kommentar

Eftervalsanalys del 2: Sovande samveten

UntitledNu har två tredjedelar av rösterna räknats och Kristna Värdepartiet ser ut att göra ett sämre val än 2014. Det verkar som att vi får cirka 3000 röster, det vill säga 0,05% (mot 2014 då vi fick 3553 röster eller 0,06%). Det är en besvikelse. Jag hade hoppats på minst en fördubbling. Skälet till mitt hopp var enkelt. Vid valet 2014 hade vi existerat i nio månader och det fanns många kristna som inte ens visste att vi existerade. Nu har vi funnits i fyra år och nio månader och då borde många fler veta om vår existens.

Jag levde också i tron att det borde finnas åtminstone 10 000 kristna som för sitt samvetes skull inte kan rösta på något parti som bejakar den förintelse av ofödda som pågår i vårt land. Organisationen Ja till livet (som nyligen bytt namn till Människovärde) hade uppåt 18 000 medlemmar under sina storhetsdagar. Jag trodde att åtminstone hälften borde rösta på det enda parti som vill värna de ofödda. Men jag hade fel. Nu får vi cirka 3000 röster. Det är 3000 personer som valt sitt samvete framför allt annat. Det är min enda ljuspunkt.

Låt oss sätta dessa 3000 röster i perspektiv. Jag utgår ifrån att den överväldigande majoriteten av dessa 3000 kallar sig kristna. Cirka 9% av svenskarna (alltså 900 000 personer) besöker en gudstjänst någon gång i månaden. Av dessa är cirka 250 000 frikyrkliga. Cirka 150 000 är katoliker. (Jag nämner särskilt frikyrkliga och katoliker eftersom båda dessa grupper gör anspråk på att stå upp för kristna värderingar på ett klart och tydligt sätt.)

Av gudstjänsfirande svenskar är det maximalt 0,3% som röstat på Kristna Värdepartiet.

Av frikyrkliga är det maximalt 1,2% som röstat på Kristna Värdepartiet.

Av katoliker är det maximalt 2% som röstat på Kristna Värdepartiet.

Även om KV fått dubbelt så många röster så är proportionerna fortfarande allt annat än uppmuntrande. Min slutsats blir: Svensk kristenhet är starkt påverkad av sekulariseringen, och det på flera sätt. Jag ser åtminstone tre sätt varpå svensk kristenhet påverkats.

1.    Ett sätt varpå svensk kristenhet sekulariserats är att man gjort sin kristna tro till en privat angelägenhet. När en kristen röstar går man in på ”världens planhalva”, och så letar man efter de alternativ som bjuds, och röstar på det man uppfattar som minst dåligt. ”Världens tänkande” blir utgångspunkten, och i bästa fall styr de kristna värderingarna hur man navigerar bland dessa sekulariserade alternativ. Man tänker inte ”utanför lådan”, och man tar inte spjärn i sitt eget samvete och frågar sig: hur kan jag ta ställning för tydliga kristna värderingar i det sekulära Sverige? Trots att Kristna Värdepartiet motsvarar vad många kristna anser – åtminstone i våra huvudfrågor – så blir vi inte ens ett alternativ.

2.    Många kristna är dessutom oklara över vad ”kristna värderingar” innebär. Allt fler kristna – även bibeltroende och frikyrkliga – accepterar svensk abortlagstiftning. Jag har mött pingstvänner som gjort, utfört och försvarat abort. En av dem var ordförande i en stor pingstkyrka, en annan var en högt respekterad medlem. Utan undervisning förgås folket. I kontroversiella ämnen brukar pastorer vara så försiktiga generaler att deras församlingar lämnas vind för våg. Då kommer också ”världens” värderingar att smyga sig in och till sist börja dominera kristnas vägval. Det gäller inte minst abort och äktenskapssynen, vilket är Kristna Värdepartiets två viktigaste frågor.

3.    Ett tredje sätt varpå kristenheten sekulariserats, är församlingssynen. Om man inte privatiserar tron, så blir ofta församlingen den enda plats där den kristna tron kan förväntas få inflytande. Detta är en stark så kallad anabaptistisk trend, särskilt inom den karismatiska kristenheten. Denna betoning har sina starka, men också sina svaga sidor. Det är självfallet den kristna församlingen som är platsen där den kristna tron och de kristna värderingarna ska tillämpas rakt av. Det är inom församlingen vi har rätt att förvänta oss efterföljelse. Detta perspektiv skapar lätt följande attityd: ”Vad som händer ute i samhället är helt oviktigt. Det är ändå djävulens territorium, och därför spelar det inte någon större roll hur man röstar eller vilken roll man har i ’världen’”. Detta perspektiv är fel. Bibeln är tydlig med att också ”hedniska” nationer (det vill säga icke-judiska nationer) är ansvariga inför Gud. Läs de två första kapitlen i Amos bok så ser du hur Gud kommer att döma flera folk på grund av deras orättfärdighet – en orättfärdighet som inte definieras utifrån ”lagen” (alltså Bibeln och Guds förbund med sitt egendomsfolk) utan som definieras utifrån den lag som är skriven också i hedningarnas hjärtan (som Paulus säger i Romarbrevet 2:14-15). Att dra gränsen för Guds vilja runt församlingen är alltså obibliskt och oförenligt med Jesu befallning att vi ska vara salt och ljus i världen. Guds rikes påverkan gäller hela Guds skapelse och alla dess aspekter.  Och som Paulus säger i Romarbrevet 13:4 så är ”överheten en Guds tjänare”.  Gud är hela världens Gud, och därmed också Sveriges Gud. Många kristna tycks tro att Kungars Kung har abdikerat i Sverige.

I detta val har kristna i mångtusental röstat på partier som inte bara passivt bejakar abortdödandet, utan som aktivt stöder det och dessutom vill påtvinga abort på abortrestriktiva länder som exempelvis Polen. Man vill att hela världen ska delta i dödandet. Även Kristdemokraterna bejakar abortdöden. De har till och med aktivt medverkat till att ytterligare liberalisera svensk abortlag genom att låta utländska kvinnor göra abort i Sverige utan prövning. Sverigedemokraterna är inte mycket bättre. De bejakar 90% av alla aborter (eftersom endast ca 10% av aborterna sker efter vecka 12). Dessutom säger SD att detta är en oviktig fråga. Sen har vi alla kristna som röstat på partier som ser abort som en rättighet: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna. Alla dessa partier bejakar att cirka 37 000 ofödda små människor dödas i sin moders liv, varje år, år efter år. Det är en icke-fråga för dem. De kallar den pågående förintelsen för ”en rättighet”.

Och 100 000-tals kristna lägger sina röster på dessa partier.

Kristnas samveten sover. Därför har vi kristna blod på våra händer.

Herre förbarma dig!

ljk
Mats Selander

partiordförande 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar