Kristna Värdepartiets eftervalsanalys EU-valet 2019 – ordföranden reflekterar

Kristna Värdepartiet har kommit för att stanna. Vi hade inte några kortsiktiga förhoppningar om att kunna förändra svensk politik. Kanske vår främsta motivation var att skapa ett politiskt alternativ som vi som grundade partiet kunde rösta på med samvetet i behåll. Men vi hade förstås ambitionen att långsiktigt forma ett livskraftigt och tydligt parti grundat på kristna värderingar.

Om man har denna långsiktiga ambition måste man vara beredd på mycket slit. Man måste vara inställd på att inte ge upp. Det är ungefär som ett maratonlopp. Startar man ett maratonlopp som om det vore ett 100-meterslopp, så kommer man snabbt ge upp.

Detta långsiktiga perspektiv är kanske den främsta anledningen till att vi vill ställa upp i alla reguljära val i Sverige. Vi vill säga till oss själva och alla våra potentiella väljare (och alla andra också för den delen) att vi har kommit för att stanna. Därför ställer vi upp i alla val även om alla realistiska bedömningar säger att vi inte kommer att få något mandat i just detta val.

Ett annat skäl till att vi ställer upp i alla reguljära val är precis samma skäl till att svenska försvarsmakten har repövningar. Vi måste kontinuerligt träna och bygga vår ”val-apparat”.

Ett tredje skäl är att ingen röst på Kristna Värdepartiet är bortkastad även om vi inte får något mandat i just detta val. Betrakta tre av de partier som i relativt modern tid kommit in i riksdagen: Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Tiotusentals (ja om inte hundratusentals) svenskar ”kastade bort” sina röster på något av dessa partier innan de kom in i riksdagen. Var det bortkastade röster? Ja kortsiktigt, men inte långsiktigt. Utan dessa tusentals ”bortkastade röster” hade inget av dessa partier funnits i riksdagen idag. Utan dessa ”bortkastade röster” hade Miljöpartiet inte haft regeringsmakten. Vad som anses ”bortkastat” är en fråga om perspektiv. Det enda realistiska för oss i Kristna Värdepartiet (precis som för MP, KD och SD medan de också var småpartier) är att ha ett större perspektiv. Ett litet perspektiv är helt enkelt uteslutet eftersom det faktiskt är verklighetsfrånvänt. Det bortser från den verkligheten att ett litet parti faktiskt KAN komma in i Riksdagen om man inte ger upp. Men då måste man göra insatser nu, med framtiden i sikte.

Vad kan vi då säga om vårt valresultat detta EU-val 2019? Låt oss börja med KV:s valhistorik:

  • EU-valet maj 2014 – 307 röster (<0,01%) (Valdeltagande 51%)
  • Riksdagsvalet sept 2014 – 3553 röster (0,06%) (Valdeltagande 86%)
  • Riksdagsvalet sept 2018 – 3202 röster (0,05%) (Valdeltagande 87%)
  • EU-valet maj 2019 – 1596 röster (0,04%) (Valdeltagande 55%)

Det första val vi deltog i var EU-valet 2014. Då fick vi 307 röster. Detta EU-val 2019 fick vi 1596 röster. Det är en ökning med mer än 400%. Betraktat i det ljuset är detta en enorm framgång.

Men jämför vi med det stöd vi fick i riksdagsvalen 2014 och 2018 är valresultatet i detta EU-val en besvikelse.  Vi hade behövt 917 röster till för att komma upp till 0,06% och 497 röster för att komma upp till 0,05%. (Tittar man bara på antalet röster så tar man inte hänsyn till att valdeltagandet i EU-valen är avsevärt lägre än i riksdagsvalen. Därför jämför jag procentsatserna istället.) I det avseendet tyder detta val på minskat stöd för oss. Men då måste man komma ihåg att folk tänker annorlunda kring ett EU-val jämfört med ett riksdagsval. Här är några relevanta faktorer:

  • Man kan tycka att KV:s frågor och politik känns mer relevant i svensk politik jämfört med EU-politiken. EU tar exempelvis inte ställning i abortfrågan utan har lagt den frågan på respektive nation att bestämma över.
  • Man kan tänka att andra partier lyckas bra att på EU-nivå stå upp för kristna värderingar, exempelvis gör man kanske DN:s tolkning av Adaktussons röstande i abortfrågan (dvs att man tror att Adaktusson är en abortmotståndare i smyg – vilket han själv förnekar!)
  • Ganska många bibeltroende eller konservativt kristna är mycket EU-skeptiska och kan tycka att KV inte ens borde ställa upp i EU-val.

Att ett EU-val inte känns lika viktigt kan vara en förklaring till varför vi fått färre röster. Det kan också vara en förklaring till varför det varit svårare att mobilisera våra egna medlemmar och sympatisörer till att sprida information och lägga ut valsedlar. Vi tror att vi faktiskt går miste om en hel del röster därför att personer som tänkt rösta på oss väljer ett annat parti när det inte hittar våra valsedlar i vallokalen.

Inför valet 2022 måste vi göra allt som står i vår makt att hitta tillräckligt med folk för att få ut våra valsedlar i alla vallokaler. Vi bör också satsa på att få upp valaffischer i åtminstone 100 kommuner. I möjligaste mån måste vi signalera vår intention, nämligen att vi har ambitionen att vara ett seriöst politiskt parti. För att lyckas skicka den signalen är valsedlar och valaffischer ett minimum.

Inför valet 2022 bör vi också storsatsa i ett antal kommuner där vi försöker få mandat i kommunfullmäktige. Vi bör redan nu arbeta på att hitta 5-10 kommuner där vi har villiga och kompetenta kandidater och där vi satsar på att utveckla en kommunalpolitik byggd på tydliga kristna värderingar. Inför valet 2022 behöver vi också bygga upp en rejäl val-fond så att vi har råd med alla de satsningar som behöver göras.

Min slutsats av detta val är: Detta var en förberedelse för valet 2022. Låt oss lära oss av de områden där vi brister, åtgärda det och sedan göra ett så bra val 2022 som vi någonsin kan.

Till sist vill jag rikta ett gigantiskt stort tack till alla er som slitit med valsedelsdistributionen utöver landet. Ni är guld värda! TACK!

ljk

Mats Selander
Ordförande Kristna Värdepartiet

Detta inlägg publicerades i Sverige och världen. Bokmärk permalänken.