Antisemitism, Trump och Jerusalem

jerI lördags kväll (10/12) nåddes vi av nyheten att synagogan i Göteborg attackerats. En fest för ungdomar avbröts av att molotovcocktails kastades mot lokalen. I Malmö har spontana demonstrationer brutit ut två dagar i rad, där man skanderat hotfulla slagord, bland annat ”Vi vill ha vår frihet tillbaka och vi ska skjuta judarna”. Dessa attacker, kopplade till Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, för tankarna till gängkrig, där båda parter hämnas på varandra och intensiteten i våldet ökar i en nedåtgående spiral. Men trots att den ena parten i detta fall är oskyldig är den andra parten fullt och fast övertygad om att den blivit utsatt för en oförrätt så stor att våld och hot om våld är fullkomligt befogade. Hur kan man då ens komma på tanken att skylla svenska judar för vad en amerikansk president gjort? Jo, den tanken kan man komma på om man har en världsbild genomdränkt av antisemitism. I antisemitens värld är alla viktiga skeenden styrda av den judiska lobbyn (en uppfattning som för övrigt också omfattas av redaktionen på SVT:s text-TV). En jude är en blodtörstig och falsk varelse som strävar efter världsherravälde. Israel, självklart, men även USA, uppfattas som helt kontrollerade av den judiska konspirationen. I muslimska länder är denna antisemitism vardagsmat. Därför ska vi inte bli förvånade över att antisemitismen ökar med invandring från muslimska länder. Det säger oss det sunda förnuftet, och det är inte på något sätt främlingsfientligt att yttra denna självklarhet. Naturligtvis är det inte bara invandrare som står för antisemitismen i Sverige. ”Helsvenska” nazister och (andra) vänsterextremister drar förstås sitt strå till stacken. Men vi måste inse det växande problem som islamistisk antisemitism utgör i vårt land. Vi måste också börja förstå att en antisemit inte längre behöver vara en isolerad kuf som sitter bakom dataskärmen och fördjupar sig i absurda konspirationsteorier. Idag är antisemiterna många, unga och redo att ta till våld mot sina hatobjekt. Detta ska Sverige ta tag i NU. Det ska göras fullkomligt klart för alla, svenskar och invandrare, redan från skolåldern, att antisemitism inte har någon helst plats inom detta lands gränser. Inget mer överslätande, inga mer ursäkter, inget mer ängsligt trippande på tå. Och det räcker inte med ett allmänt värdegrundsarbete eller insatser mot främlingsfientlighet, även om det är också är viktigt. Vi måste ta tag i frågan om judars rättigheter.

Hur ska man då tänka kring Trumps kontroversiella beslut? Vi för vår del stödjer presidentens beslut att flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Jerusalem är Israels självklara centrum, och har så varit de senaste 3000 åren. De judiska banden till Jerusalem är så uppenbara och så väldokumenterade att det är rent löjeväckande att de ifrågasätts. Den muslimska kopplingen till staden är däremot jämförelsevis mycket vag. Trump gör det som borde ha gjorts för länge sedan när han nu uppfyller sitt löfte. Men den socialdemokratiska svenska regeringen är inte oväntat av annan uppfattning. Aversionen mot Israel har varit illa dold under de senaste åren, inte minst i Margot Wallströms många häpnadsväckande partiska uttalanden. Regeringen ”beklagar djupt” det amerikanska ställningstagandet och utrikesminister Margot Wallström menar att ”det kan bli farligt”. Men varför är det farligt, är frågan man får ställa sig. Vi vet svaret. Det är farligt för att så många på den palestinska sidan är redo att ta till våld mot judar och mot Israel. Men ska man backa på grund av detta? Kan det inte vara nog nu med eftergifter gentemot terrorister? Den vägen har vi länge prövat, och de goda resultaten har uteblivit. Dessutom är det, som många redan har påpekat, verkligen magstarkt att den regering som för några år sedan helt grundlöst ”erkände Palestina” nu beklagar sig över amerikansk självsvåldighet.

Den amerikanske konservative debattören Ben Shapiro menar att beslutet har potential  att minska våldet, genom att det sänder en klar signal om att utpressning inte lönar sig:

Every time negotiations fail, the Palestinians threaten violence and participate in terrorism. The sticking point for such negotiations has generally been Jerusalem — that’s the excuse the Palestinian Authority and Hamas use to launch campaigns of terror, to international approval thanks to the international community’s refusal to recognize Jerusalem as Israel’s capital. They hope that using violence as a tactic will earn concessions from Israel, or pressure from the West on Israel. By leading the charge to recognize Jerusalem as Israel’s capital, the United States will be sending the unmistakable signal that violence over Jerusalem will not be tolerated, and that pressure tactics through murder will earn no rewards.

(Varje gång förhandlingarna misslyckas, hotar palestinierna med våld och ägnar sig åt terrorism. Det som dessa förhandlingar strandat på har generellt sett varit Jerusalem – det är ursäkten som den palestinska myndigheten och Hamas använder för att starta terrorkampanjer, med internationellt godkännande tack vare det internationella samfundets vägran att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. De hoppas att våldsanvändning som taktik ska leda till eftergifter från Israel eller press från västvärlden på Israel. Genom att vara drivande i ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad, kommer USA att skicka en signal som inte kan missförstås om att våld i konflikten om Jerusalem inte kommer att tolereras, och att utpressningstaktik genom mord inte kommer att löna sig.)

Självklart ska man sträva efter en rättvis och hållbar lösning i området, en lösning som låter judar, muslimer och kristna – och alla andra invånare – leva i trygghet med bibehållna mänskliga rättigheter och med möjlighet att besöka sina heliga platser. Men att förneka historiska fakta och spela med i någon slags palestinsk hitte-på-lek kring Jerusalem är inte en väg mot en sådan god lösning. Under den jordanska ockupationen av Jerusalem förbjöds judar att besöka sina heligaste platser, samtidigt som de även kördes ut från delar av staden. Så vill vi inte ha det igen. Därför är det bättre att den sekulära judiska staten Israel har merparten av kontrollen över den heliga staden. Vi förordar att Sverige följer USA:s exempel och flyttar även den svenska ambassaden till Jerusalem.

Patrik Tikkanen
Annette Westöö

Untitled

 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.