Om försvarspolitik

Idag delar vår försvarspolitiske rådgivare Roger Klang sina tankar om försvar kontra civilförsvar.

Försvaret ska inte syssla med civilförsvarsfrågor

Ett försvar värt namnet kan inte byggas upp om man hela tiden som utgångspunkt strävar efter att få grepp om hela civilförsvaret och spiller sitt krut på att tänka ut sätt att defensivt bemöta angrepp på civilsamhället.

Civilförsvaret utgörs av skyddet för civilbefolkningen mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och konventionella bombhot. Det kan vara gasmasker eller skyddsrum eller något annat.

FM (Försvarsmakten) måste börja med att bygga upp en tröskelförmåga värd namnet och blunda för, eller i varje fall överlämna till MSB, sådant som rör civilförsvaret. Tröskelförmågan är de förband som försvarsmakten tränar för regelrätt strid på svenskt territorium, typ flyget, marinen och armén. Ofta menar man marinen och i synnerhet flyget i första hand.

Att ta i beaktande totalförsvaret har däremot en given plats i varje planering, såsom flygbaser, aerostat för tidiga förvarningssensorer, punktförsvar av den viktigaste infrastrukturen, fortifieringar, IT-försvarsangrepp, luftvärnsskydd mot robotar som har system av vapensystem alt. kraftverk eller ställverk o. dyl. som måltavlor. Aerostat är en form av markförankrad ballong som bär förvarningssensorer. Aerostat behövs ofta därför att jordens rund är en begränsande faktor för t.ex. radar eller VHF/UHF-radio.

Däremot kan inte skydd av vattentäkter, NBC-skydd (ABC) för befolkningen, tillhandahållandet av skyddsrum för befolkningen, upprätthållandet av mobil- och telenätet, upprätthållandet av fungerande elnät och annan infrastruktur för medborgarna, beaktas av de som har tagit på sig själva att lösa den strategiska timeouten (nedrustningen i Sverige). Inte för att jag inte tror att vi kommer att bli utsatta för ett asymmetriskt angrepp, för det tror jag att vi kommer att bli. Var och en som inte är tappad bakom en vagn bör förstå att vår tänkta utgångsgruppering kan spolieras på grund av att fienden använder sig av asymmetrisk krigföring. Asymmetrisk krigföring innebär att fienden infiltrerade och dolda initialt angriper civilsamhällets infrastruktur med specialförband. Försvaret är beroende av den civila infrastrukturen, såsom vägar, internet, mobiltelefoni, fast telefoni, underhållsfabriker etc. Slås dessa ut tidigt, så blir vårt försvar verkningslöst, kanske redan innan försvaret har hunnit komma till skott.

Men jag menar att FM ska koncentrera sig på tröskelförmågan så att de ska kunna bygga upp ett försvar värt namnet. När tröskelförmågan väl är uppnådd så löser sig civilförsvarsfrågorna mer eller mindre automatiskt. Det ligger en stor portion psykologi i det. Inte för att jag är någon psykolog, jag använder mig av sunt förnuft.

För FM att börja med att lösa civilförsvarsfrågan leder till en fortsatt defensiv nedgångsspiral, i ett läge där vi inte kan retirera, då Sverige ligger kvar där det ligger. FM kommer vare sig att lyckas lösa frågan om civilförsvaret eller den ”strategiska timeouten” (den nedrustningsfrenesi som Göran Persson inledde och den borgerliga regeringen fullföljde) om de riktar in sina ansträngningar på civilförsvaret. De behöver IT-angreppsförmåga först och främst, för att uppnå en god angreppströskel.

Militärer ska syssla med det militärer ska syssla med. FM:s logistiska stödförband bör för FM:s del avgränsas till understöd till stridande förband och forslingen av stridande förband över Gotlands innanhav och till lands. Man kan eskortera lastbilar, lastade med förnödenheter på underhållsfartyg, till öns näringsidkare och befolkning och den svenska militären. Men man kan inte eskortera dem till lands på ön. I ett krig om Gotland skulle nog även Ryssland ha ett intresse av att öns befolkning kan försörjas, och det kommer att lämnas i våra händer. Kanske blir priset för det att vi tvingas försörja även de ryska förbanden. Men vill vi fortsatt göra anspråk på Gotland så blir vi tvungna till det.

Däremot så måste man ge FM förutsättningarna för att kunna upprätthålla sina egna funktioner. Det innebär el-aggregat, länkning och kommunikation t.ex. via aerostater, utpekade tankstationer som har fungerande pumpstationer för FM-fordon även vid strömavbrott med mera.

Men hur viktigt det än är att matproduktionen inte stoppas, hur viktigt det än är att man kan beställa varor via internet, som en lokal ICA-handlare behöver kunna göra, så kan inte FM beakta det civila försvaret och än mindre förväntas lösa problemställningarna. Det är fel, fel, fel, som Brasse och Eva skulle ha sagt till Magnus. I de här frågorna måste en kraftfullare handling från MSB komma.

Roger M. Klang, styrelseledamot Kristna Värdepartiet distrikt Skåne och KV:s försvarspolitiska rådgivare

 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.