Det viktigaste argumentet för friskolor

kids-2835430_1920

Nyligen råkade jag snubbla över debatt om friskolor på Twitter. Tvisteämnet var huruvida friskolor presterar bättre resultatmässigt än kommunala skolor. Rapporter och undersökningar citerades, av vilka några tydde på att friskolor presterade bättre än kommunala skolor, andra på att de presterade sämre och där ytterligare några landade i att det inte finns några skillnader.

Resultat är självklart viktigt. Det borde till och med prioriteras mer än det gör i skoldebatten generellt. Som parti lägger vi stor vikt vid att skolan ska ha ett tydligt kunskapsfokus. Samtidigt finns det andra faktorer som kan göra en skola ”bättre” än en annan i brukarnas ögon, och då framför allt graden av trivsel. De flesta föräldrar och barn prioriterar säkert trygghet och avsaknad av mobbning framför toppresultat i matematik.

Det finns dock ett mycket tungt argument för friskolor som inte dök upp i twitterdiskussionen, och som tyvärr förbises alltför ofta i friskoledebatten i stort, nämligen det att frihet på utbildningens område är en familjens rättighet.

I Kristna Värdepartiets partiprogram står att läsa i avsnittet om utbildning för barn:

Enligt barnkonventionen är det föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnens fostran och utbildning. Barn är inte statlig egendom, och vi måste röra oss bort från ett skolsystem som alltmer utvecklats till ett verktyg för politisk och ideologisk indoktrinering. Föräldrar har rätt att överföra sin tro, sin kultur och sina värderingar till sina barn och därmed till att välja en utbildning för barnen som harmonierar med dessa egna värderingar.

Ett system som bara tillåter statlig utbildning är ett system av djup ofrihet. Det är att jämföra med ett samhälle där det bara finns statlig television, statlig radio och statliga tidningar. Och ur det perspektivet spelar det faktiskt ingen roll om elever i friskolor har bättre resultat än sina kamrater i de kommunala skolorna eller ej. Det är helt enkelt inte resultaten som ger friskolorna deras existensberättigande.

Kristna Värdepartiet vill verka för stor frihet på utbildningens område. Samtidigt som vi vill förbättra den statliga (kommunala) skolan utifrån våra ledord kunskap, trygghet och disciplin, är vi för ett brett utbud av friskolor, liksom möjligheten till hemundervisning för dem som så önskar.

Annette Westöö
talesperson för området Staten och familjen

a

Detta inlägg publicerades i Utbildning för barn. Bokmärk permalänken.