Att stå upp för det man tror på

I Sverige kan det stå dig dyrt att stå upp för det du tror på – på flera plan. Vi har den senaste tiden hört om flera fall där människor med uppfattningar som avviker från majoritetssamhällets drabbats hårt av både förlöjligande i media och rent ekonomiska förluster.

De två barnmorskor som bestämt sig för att ta striden för samvetsfrihet i vården – Linda Steen och Ellinor Grimmark  – har utsatts för spott och spe, och deras fall har grovt förvrängts i media, trots att de har stöd för sin sak både i rådande abortlag och i Europakonventionen. De ekonomiska konsekvenserna är kännbara då båda kvinnorna dömts att betala motpartens rättegångskostnader.

På Öland finns, som vi tidigare skrivit om på bloggen, en familj som tilldömts höga vitesbelopp och blivit föremål för socialtjänstens utredningar enbart på grund av att de hemundervisat sina barn. Beslutet att hemundervisa hade sitt ursprung i en ohållbar mobbingsituation för ett av barnen.

Samtliga dessa fall berör rättigheter som borde vara självklara i Sverige. Vi kan inte annat än känna sorg och skam över att så inte är fallet.

Kristna Värdepartiets styrelse med ordförande Mats Selander i spetsen vill här framföra en uppmuntrande hälsning till barnmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark och till familjen Sandberg. Vi står på er sida, vi uppskattar ert mod och vi kommer att göra vårt bästa för att även i fortsättningen hålla fanan högt i de två här aktuella frågorna: rätten till samvetsfrihet och rätten för föräldrar att råda över sina barns undervisning.

Kristna Värdepartiet styrelse

 

Vill du stödja de drabbade ekonomiskt?

Ellinor Grimmark: https://www.wonderwe.com/conscience

Linda Steen: Swish 1236158901,  Bankgiro 605-8630

Familjen Sandberg: http://www.rohus.nu/rohusvitesfond.html

 

 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.