Historieförfalskning

UNESCO antog nyligen en  resolution där judendomens historiska koppling till Tempelberget förnekas. Resolutionen bekräftar visserligen att Jerusalem är heligt för tre religioner, men i de avsnitt som behandlar Tempelberget och Västra muren används endast platsernas muslimska namn. Resolutionen nämner endast att platsen är helig för muslimer – inte för judar.  24 länder röstade för resolutionen, 6 emot och 26 avstod från att rösta. Sverige var ett av de länder som avstod.

Vi menar att detta är ett helt förkastligt agerande från Sveriges sida. Att förneka judisk koppling till en plats som är fullkomligt central i judisk religion och historia är absurt. Förnekelse av Förintelsen, som rör en period på c:a år av världshistorien, betraktas allmänt med avsky. Här förnekas 3000 år av världshistorien.

Den historieförfalskning som tyvärr har blivit ett vapen som svingas mot Israel i konflikten ska vi inte stå passiva inför internationellt, utan tvärtom vara med om att avslöja och motarbeta. Freden i området är inte betjänt av lögner.

André Juthe & Annette Westöö

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.